Esta web emprega cookies. Se continúas navegando estarás aceptando o seu uso. Máis información | Aceptar

Aviso legal


Información do Titular

Denominación Social: Fundación Real Club Deportivo de La Coruña SAD

Nome Comercial: DéporCampus Cabreiroá

CIF: G70519400

Enderezo: Plaza de Pontevedra 19, 1º 15003, A Coruña

Teléfono: 981 25 95 00 Ext. 2 - DéporCampus 3

Email: fundacion@rcdeportivo.es

Inscrito no Rexistro Mercantil de Registro de Fundaciones de Interés Gallego.


Condicións de uso

DéporCampus Cabreiroá, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións eiquí incluidas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O usuario se compromete a facer un uso apropiado dos contidos e servizos que se ofrecen no sitio web, e con carácter informativo pero non limitativo, a non empregalos para: i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á orden pública, ii) difundir contidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, iii) provocar danos físicos ou lóxicos no sitio web, o dos seus proveedores, ou de terceiras persoas, iv) tentar acceder e no seu caso, manipular, contas de correo ou zonas de administración sen autorización expresa.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, de forma total ou parcial, dos contidos deste sitio web, sen autorización expresa do titular.

O titular se reserva o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose abondo coa publicación no sitio web do titular.

As condicións de uso do sitio, así como o contido deste aviso legal, réxense conforme á lexislación española. O usuario se somete á resolución de calquera litixio ante os Xulgados e Tribunais de A Coruña.


Protección de datos

DéporCampus Cabreiroá cumpre coas diretrices da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A cumprimentación e envío dos formularios incluidos no sitio web implica o consentimento expreso ao titular para realizar envíos a través de correo electrónico ou calquera outro medio proporcionado a través dos formularios.

Os datos de carácter persoal recabados a través do sitio web serán incorporados a un ficheiro inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de datos, sendo DéporCampus Cabreiroá o responsable do tratamento.

O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, retificación e cancelación a través de correo eletrónico no enderezo fundacion@rcdeportivo.es.


Limitacións de responsabilidade

O titular non se fai responsable do contido dos sitios correspondentes aos enlaces externos incluidos no sitio web.

O titular non se fai responsable ante a posible caída do servidor, virus, ou calquera tipo de malfuncionamento do sitio por causas alleas ao titular.

O titular non se fai responsable do uso fraudulento que poidan facer terceiras persoas dos contidos ou elementos tecnolóxicos dispostos no sitio web.


Propiedade Intelectual e Industrial

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, se atopa protexida polas leis sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.